4 คุณสมบัติที่ดีของอาหารเสริมคืออะไร

อาหารเสริม

สำหรับผู้ที่กำลังสนใจจะซื้ออาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพหรือเสริมสารอาหารต่าง ๆ ที่ขาดหายไป ขอแนะนำ 4 คุณสมบัติที่ดีของอาหารเสริม เพื่อให้คุณได้ศึกษาก่อน นำไปใช้จริง

1.ไม่เป็นพิษ

คุณสมบัติสำคัญของอาหารเสริม คือ เมื่อรับประทานแล้วจะไม่ทิ้งสารตกค้าง ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย เลือกใช้เฉพาะสารสกัดที่มีคุณภาพและปลอดภัยเท่านั้น หรือถ้าเป็นสารสกัดและสมุนไพรใดที่ต้องมีวิธีการกินเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดพิษต่อร่างกาย ควรมีการระบุไว้ภายในฉลากของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อทำให้ผู้บริโภคเข้าใจต่อวิธีการรับประทานและเสริมสุขภาพมากกว่าการทำร้ายสุขภาพในอนาคต

2.สุขภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีควรจะต้องเสริมให้สุขภาพดีมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในด้านอื่น ๆ และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่เป็นอันตราย ดังนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ จึงต้องมีงานวิจัยมาแล้วเป็นอย่างดี เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

3.ไม่เพิ่มอาการของโรค

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรัง ควรเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพ ร่างกาย และภูมิคุ้มกัน พร้อมทำให้คุณสามารถต้านโรคได้ดีขึ้น โดยไม่ไปเพิ่มอาการของโรคให้หนักลง

4.ระบุข้อมูลชัดเจน

การระบุข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบสารที่ใช้ภายในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รายละเอียดของการรับประทาน และรายละเอียดเกี่ยวกับเลขขออนุญาต อย.พร้อมใบรับรองต่าง ๆ ควรถูกระบุไว้ที่ฉลากของผลิตภัณฑ์หรือคู่มือภายในกล่องอย่างชัดเจน เพื่อทำให้ผู้ซื้อรู้สึกมั่นใจมากขึ้น

ถ้าคุณต้องการซื้ออาหารเสริมเพื่อทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างมั่นใจ คุณควรรู้ 4 คุณสมบัติที่ดีนี้ให้ชัดเจน เพื่อทำให้คุณสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่คุณต้องการได้อย่างตรงจุดและไม่สร้างปัญหาสุขภาพเสียหายในอนาคต