Tag: อาหารเสริม


  • 4 คุณสมบัติที่ดีของอาหารเสริมคืออะไร

    อาหารเสริม

    สำหรับผู้ที่กำลังสนใจจะซื้ออาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพหรือเสริมสารอาหารต่าง ๆ ที่ขาดหายไป ขอแนะนำ 4 คุณสมบัติที่ดีของอาหารเสริม เพื่อให้คุณได้ศึกษาก่อน นำไปใช้จริง 1.ไม่เป็นพิษ คุณสมบัติสำคัญของอาหารเสริม คือ เมื่อรับประทานแล้วจะไม่ทิ้งสารตกค้าง ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย เลือกใช้เฉพาะสารสกัดที่มีคุณภาพและปลอดภัยเท่านั้น หรือถ้าเป็นสารสกัดและสมุนไพรใดที่ต้องมีวิธีการกินเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดพิษต่อร่างกาย ควรมีการระบุไว้ภายในฉลากของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อทำให้ผู้บริโภคเข้าใจต่อวิธีการรับประทานและเสริมสุขภาพมากกว่าการทำร้ายสุขภาพในอนาคต 2.สุขภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีควรจะต้องเสริมให้สุขภาพดีมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในด้านอื่น ๆ และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่เป็นอันตราย ดังนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ จึงต้องมีงานวิจัยมาแล้วเป็นอย่างดี เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอย่างสูงสุด 3.ไม่เพิ่มอาการของโรค สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรัง…